Back to top
Our blog

Our blog

With ideas, inspiration, and insights

Deze maand werd Drupal 9.0 gelanceerd als opvolger van Drupal 8. Deze keer ging de kernupdate meer over het updaten van de technologie, die ten grondslag ligt aan Drupal's codebase en het elimineren van afhankelijkheden, dan het introduceren van gloednieuwe functies. Maar vrees niet er volgen snel nieuwe functionaliteiten. De Drupal-releases worden namelijk op halfjaarlijkse basis uitgebracht en versie 9.1 wordt naar verwachting rond december van dit jaar uitgerold. Door het decentrale karakter van de ontwikkeling van Drupal is de roadmap voor 9.1 niet perse vastomlijnd; de strategische initiatieven en kerndoelstellingen zijn goed gedocumenteerd, dus we weten wat we binnen afzienbare tijd kunnen verwachten. Olivero Front-End Theme Drupal heeft er een top-prioriteit van gemaakt om zijn gebruikerservaring volledig te herzien en vriendelijker te

Agile is een manier van denken, werken en organiseren die gericht is op één doel: het wendbaar maken en houden van een team. De term is afkomstig uit de software-ontwikkeling, maar ook andere sectoren omarmen inmiddels deze filosofie. Om de principes achter agile werken te doorgronden, is het nuttig om eerst het tegenovergestelde uit te leggen: een traditionele manier om projecten te managen zoals de watervalmethode. Stel jouw bedrijf krijgt een opdracht om een website te bouwen. Stap één is het in kaart brengen van de wensen en eisen van de klant. Dan volgt er een ontwerp, wordt de website gebouwd, getest en uiteindelijk opgeleverd. Deze rigide werkwijze leidt vaak tot problemen bij IT-projecten. Halverwege bijsturen is lastig. Elke volgende fase kan pas

Solvy is partner of Pantheon hosting. In this article we try to explain briefly why choosing Pantheon is the right choice for many of our applications. Why Pantheon The fastest, most reliable WebOps platform with enterprise-grade security andcustomer support. Build best-in-class WordPress and Drupal sites with agile workflows, scalable infrastructure, and a lightning-fast content delivery network. Run Your Sites on the Fastest WebOps Platform on the Planet Pantheon is the world’s fastest host for Drupal websites. It’s all thanks to our super-efficient container-based platform. Multiple independent benchmarks have compared Pantheon with other providers, and we consistently come out on top. Website speed matters because according to Kissmetrics, 40% of visitors abandon a website that takes more than 3 seconds to load. Read more. Our Roots Are

Follow us