ISO 27001
Creation date
22 February 2023
ISO/IEC 27001:2022
ISO 27001:2022 audit in september 2023

Er zijn zes maanden uitgetrokken voor een gestructureerde aanpak ter voorbereiding op de ISO 27001 audit. De maatregelen werden al jaren gevolgd maar worden nu ook vastgelegd in een informatiebeveiligingsbeheerssysteem (ISMS). 

 

Wat is ISO 27001?

 

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het helpt organisaties bij het instellen, implementeren, beheren en onderhouden van een effectief informatiebeveiligingsbeheerssysteem. Deze standaard geeft richtlijnen voor het beheer van kritische informatie, waardoor de bescherming van deze informatie en de belangen van de organisatie worden gewaarborgd.

 

Waarom wil Solvy zich certificeren?

 

Door het behalen van de ISO 27001 certificering wordt aangetoond dat Solvy de nodige maatregelen heeft genomen om informatie te beveiligen en dat deze maatregelen effectief zijn. Dit zal zowel de opdrachtgevers als de medewerkers van Solvy geruststellen. Het biedt ook een vorm van verzekering dat Solvy de veiligheid van de informatie die is opgeslagen en gedeeld met opdrachtgevers, beveiligd.

 

Welke voorbereidingen zijn er nodig?

 

Het is belangrijk om een gestructureerde aanpak te volgen bij de voorbereiding op een ISO 27001-audit. Om de audit succesvol te laten verlopen, is het noodzakelijk om een aantal stappen te volgen.

 

1. Analyseer de huidige staat van de informatiebeveiliging: Voordat je een ISO 27001-audit kunt uitvoeren, moet je de huidige staat van de informatiebeveiliging binnen je organisatie analyseren. Dit omvat het beoordelen van bestaande documenten, zoals gegevensbeveiligingsrichtlijnen, het maken van inventarisatie van alle systemen, het identificeren van kwetsbaarheden en het beoordelen van de beveiligingsmaatregelen die momenteel in de organisatie worden gebruikt.

 

2. Documenteer de informatiebeveiligingssystemen: Nadat de huidige staat van de informatiebeveiliging is geanalyseerd, moeten de informatiebeveiligingssystemen worden gedocumenteerd. Hiervoor moeten documenten worden gemaakt die de geïdentificeerde kwetsbaarheden, de beveiligingsmaatregelen die momenteel worden gebruikt, de processen voor het beheren van informatiebeveiliging en de risicobeoordelingen beschrijven.

 

3. Implementeer een informatiebeveiligingsbeheerssysteem: Nadat je de informatiebeveiligingssystemen hebt gedocumenteerd, moet je een informatiebeveiligingsbeheerssysteem implementeren, waarmee je de controles kunt uitvoeren en kunt blijven volgen.

 

4. Voer een risicoanalyse uit: Een risicoanalyse is een belangrijk onderdeel van het ISO 27001-auditproces. Hierbij worden de risico's die verbonden zijn aan de informatiebeveiliging in kaart gebracht en er worden maatregelen genomen om deze risico's te beheren.

 

5. Verzamel bewijs: Ten slotte moet je bewijs verzamelen om te bewijzen dat je aan alle vereisten van ISO 27001 voldoet. Hiervoor moet je alle informatie die je hebt verzameld, documenteren en beoordelen. Deze stappen moeten worden gevolgd om de ISO 27001-audit voor web agency Solvy succesvol te laten verlopen. Het is belangrijk om deze stappen voor de audit te volgen, zodat je je organisatie kunt voorbereiden op een ISO 27001-audit.