Privacyverklaring
Solvy respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We hebben daarvoor maatregelen getroffen en natuurlijk moeten we daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We zijn transparant over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u hierover. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Solvy in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Solvy gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 

 • het gebruik maken van noodzakelijke functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het opmaken van een offertevoorstel die voldoet aan uw offerteaanvraag;
 • het verzenden van promotionele emails.

 

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 

 • naam;
 • bedrijfsgegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • functie;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag.

 

Uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan
Solvy verzamelt en verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft. Solvy verzamelt zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect (op de achtergrond) persoonsgegevens. Onder verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstaan; elke handeling met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren, analyseren en verstrekken door middel van doorzending. Onder Verwerker wordt verstaan een derde partij welke ingeschakeld is door Solvy voor de uitvoering van de diensten van Solvy.

 

Via onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: (1) met ons contactformulier verwerken wij uw naam, emailadres en het door u geschreven bericht om uw informatieaanvraag in goede orde af te handelen; (2) met ons sollicitatieformulier verwerken wij uw naam, emailadres, telefoonnummer en het door u geschreven motivatie bericht en evt. informatie in het door u geüploaden document om uw sollicitatie in goede orde af te handelen; (3) via cookies verwerken wij persoonsgegevens zoals IP adres, browser, locatie, en bezoekgedrag om u als bezoeker op onze site beter te leren kennen en gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten tonen. Zie hiervoor “cookies en tracking door derden”. Solvy deelt, verspreid of verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan (een) derde(n).

 

Wetgeving en bescherming
De wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens worden door Solvy nageleefd. Indien noodzakelijk zullen uw gegevens worden verwerkt in het kader van een wettelijke verplichting, en/of als Solvy dit nodig acht in uitzonderlijke situaties zoals juridische procedures.

 

Gegevensbeveiliging
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals beveiligde verbindingen. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 

Informatie Security Management Systeem (ISMS)
Om aan te tonen dat we voldoen aan de nieuwste regelgeving, zoals de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens, hebben we ISO 27001 geïmplementeerd en een beheersysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) opgezet.
 

Cookies
Op deze website worden verschillende soorten cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Solvy of die van een derde partij.

 

In- en uitschakelen van cookies
U kunt de cookies van de Solvy website ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat de website van Solvy niet optimaal werken. Hoe u cookies uit kunt schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

 

 

Waarom gebruiken we cookies
Solvy verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van deze website. Uw bezoek aan de website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen wordt door Solvy gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken, om prestaties van onze advertenties te meten, en persoonlijke advertenties elders weer te geven. Indien u niet wilt dat wij deze marketing-cookies gebruiken, kunt u dat aangeven in onze cookie melding. U dient er rekening mee te houden dat hierdoor de functionaliteit van de website beperkt kan zijn.

 

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. Daarnaast staat elders in dit document de bewaartermijn beschreven. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Google Analytics
Op deze website gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt. Alle gegevens die wij verwerken met Google Analytics zijn anoniem en niet herleidbaar naar een persoon. Het bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzamelt en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google.

 

Google Adwords
Op deze website gebruiken we Google Adwords Conversion Tracking en Google Remarketing pixel. Dit helpt ons om de prestaties te meten van onze advertenties wanneer iemand een zoekopdracht invoert op Google en op een van onze advertenties klikt om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op websites die deel uitmaken van het Google Adwords netwerk. Hierdoor kunnen we het succes bepalen van onze advertentie inspanningen, en om u van tijd tot tijd aan onze diensten te herinneren. Het bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google.

 

Links naar derden
Deze website bevat links naar andere internetsites die geen onderdeel zijn van Solvy. Solvy is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites evenals de wijze waarop deze websites omgaan met de privacy van bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere websites.

 

Bewaartermijn
De door Solvy verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt. Zie “Cookies, tracking door derden en hun bewaartermijn” voor het bewaartermijn van gegevens welke vergaard worden door cookies. Persoonsgegevens omtrent informatieaanvragen bewaren we 2 jaar om u goed van dienst te kunnen zijn en voor interne analyse op categorieën van aanvragen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens
Voor een concreet verzoek tot inzage, wijziging, en/of verwijderen van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via ISMS@solvy.nl. Ter verificatie kunnen wij om een ID-bewijs (of andere wijze van verificatie) vragen.

 

Wijzigen privacy statement en contact
Het kan voorkomen dat Solvy deze privacyverklaring in de toekomst zal uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. Indien u vragen of klanten heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via ISMS@solvy.nl of +31 (0)73 234 07 33.

 

Dit privacy statement is het laatst aangepast op 03 april 2023.